Posts By: joris

Raad voor de Kinderbescherming

Posted by & filed under Omgangsregeling.

Als omgang met het kind in onderling overleg niet geregeld kan worden. Als vader en moeder geen goede omgangsregeling kunnen overeenkomen en één van de partijen gemotiveerd stelt dat omgang niet in het belang van de kinderen is, zal de rechtbank meestal een onderzoek gelasten door de Raad voor de Kinderbescherming. Deze raad komt ook… Lees verder »

Boeken die helpen

Posted by & filed under Omgangsregeling.

Boeken voor kinderen Titel: ik woon in twee huizen Auteur: Claire Masurei en Kady MacDonald Denton ISBN: 90 00 033691 Beoordeling: Een boek voor de echte kleintjes, veel kleurige beelden met een korte heldere tekst in grote letters. Kleine Stijn vertelt aan de lezer over zijn dagelijks leven dat zich op twee plaatsen afspeelt. Prima… Lees verder »

Kinderalimentatie

Posted by & filed under Alimentatie.

U blijft de samen ouders van uw kind Kinderalimentatie wordt tot het achttiende levensjaar van het kind betaald aan de verzorgende ouder, daarna aan het kind zelf. De alimentatie wordt vastgesteld aan de hand van de behoefte van het kind. Deze behoefte kan worden uitgerekend op basis van het netto gezinsinkomen. Als de behoefte eenmaal… Lees verder »

Alimentatie jong-meerderjarigen

Posted by & filed under Alimentatie.

Hoe gaat dat als mijn kind 18 jaar is? Kinderen van achttien jaar of ouder houden een zelfstandig recht om alimentatie te vragen dan wel af te dwingen. Wanneer deze kinderen geen behoefte meer hebben aan alimentatie, bijvoorbeeld omdat ze genoeg verdienen met een dienstbetrekking of omdat ze trouwen, kan het recht hierop vervallen of… Lees verder »

Partneralimentatie vervalt of vermindert

Posted by & filed under Alimentatie.

Wanneer mag ik ophouden met betalen? Partneralimentatie vervalt zodra de ontvangende partner een nieuwe relatie aangaat en hiermee duurzaam gaat samenwonen. Wanneer ook deze relatie wordt beëindigd herleeft de oude alimentatie niet! U kunt afspreken dat de alimentatiegerechtigde mag bijverdienen (bijvoorbeeld een percentage) of u kunt ook afspreken dat wanneer de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen het… Lees verder »

Afkoop alimentatie

Posted by & filed under Alimentatie.

Ik wil er vanaf. Kan ik de alimentatie afkopen? Partneralimentatie kan afgekocht worden. Tot de tijd dat er recht ontstaat op partneralimentatie kunnen partijen afspreken dat er huishoudgeld op een bepaalde rekening ter beschikking wordt gesteld of dat bepaalde rekeningen door een van de partners worden voldaan (bijvoorbeeld schoolgeld kinderen, belastingen, gemeentelijke heffingen, zwemlessen of… Lees verder »

Alimentatie en bijstand

Posted by & filed under Alimentatie.

Ik kom in de bijstand, krijg ik wel mijn alimentatie? Wanneer beide partners overeenkomen dat er geen alimentatie wordt betaald of wanneer deze is afgekocht en een van de partners moet hierdoor een beroep doen op de Wet Werk en Inkomen (voorheen bijstand), zal de gemeente (een deel van) deze bijstand toch op de andere… Lees verder »

Kinderen en Wonen

Posted by & filed under Scheiden.

Telt de mening van mijn kind? Kinderen ouder dan twaalf hebben het recht om door de rechter te worden gehoord over hun wensen met betrekking tot het hoofdverblijf, de omgangsregeling en gezag. Kinderen jonger dan twaalf kunnen hun mening per brief of via de kinderrechtswinkel kenbaar maken. Ook uw advocaat kan op verzoek van de… Lees verder »

Huwelijkse voorwaarden en verdeling

Posted by & filed under Scheiden.

Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen? Dan is in principe alles van u samen. Dit geldt ook voor eventuele schulden, met uitzondering van die zaken die hiervan zijn uitgesloten. Dit kan een erfenis zijn, of een schenking die met uitsluitingsclausule is verkregen. Echtscheiding en huwelijksvoorwaarden Hebt u huwelijkse voorwaarden, dan geldt wat daarin is… Lees verder »

Pensioen en testament

Posted by & filed under Scheiden.

Wat gebeurt er met mijn pensioen? Tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten worden verevend (verdeeld) volgens de Wet verevening pensioenrechten. Beide echtelieden hebben hierop recht en ieder voor de helft van dat deel dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Partners kunnen echter anders afspreken. Ook huwelijkse voorwaarden kunnen anders bepalen. Is de pensioenbetalende partner erg veel… Lees verder »