Alimentatie jong-meerderjarigen

Hoe gaat dat als mijn kind 18 jaar is?

Kinderen van achttien jaar of ouder houden een zelfstandig recht om alimentatie te vragen dan wel af te dwingen. Wanneer deze kinderen geen behoefte meer hebben aan alimentatie, bijvoorbeeld omdat ze genoeg verdienen met een dienstbetrekking of omdat ze trouwen, kan het recht hierop vervallen of moet vermindering of nihilstelling worden aangevraagd.
Kinderalimentatie kan nooit worden afgekocht of worden verrekend met hetgeen nog te vorderen is van een ouder!