Mr Ingrid M.G. Maste

Sinds 2000 ben ik advocaat. Al snel specialiseerde ik mij in het personen- en familierecht. Je kan dan echt het verschil maken. Ik vind het fijn als mensen de draad weer weten op te pakken na een ingrijpende gebeurtenis, zoals een echtscheiding. Maar nog fijner is het als ouders dat samen doen, na hun scheiding als partners. Daarom geeft mediation mij veel voldoening. Je ziet dat kinderen van deze ouders vaak veel beter in hun vel zitten en niet met de echtscheiding zijn belast. Het belang van het kind moet altijd voorop staan. Vooral gescheiden mensen onderstrepen dit belang. Maar als gezamenlijk overleg geen goed resultaat geeft, ga ik een gerechtelijke procedure niet uit de weg.

In 2011 is door TNS NIPO in opdracht van de vFAS een onderzoek naar “Scheiden in Nederland” uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat de scheiding veelal een negatieve invloed heeft op het kind, maar dat het contact met het kind ook vaak wordt verbeterd door de scheiding. Uit dit onderzoek bleek ook dat mensen vooral opluchting of verdriet ervaren als teruggedacht wordt aan de scheiding. Gescheiden mensen geven aan dat als ze de scheiding opnieuw zouden regelen, de helft er een advocaat bij zou betrekken en een derde een mediator zou regelen. Hieruit blijkt het belang van goede juridische bijstand.

Specialisme

De specialisatieopleiding van de vFAS is een waarborg voor kwaliteit

Een langdurige opleiding op hoog niveau zorgt voor kwaliteit. Dit blijft door regelmatige bijscholing ook gewaarborgd. De vFAS verzorgt opleidingen voor zowel ervaren familierechtadvocaten als scheidingsbemiddelaars. Pas na het behalen van specialisatiediploma’s mag een advocaat zich als lid van de vFAS inschrijven.

Historie

De historie van Hillen van Tol Advocatuur en Mediation.

Het kantoor is in augustus 1984 opgericht door mevrouw mr. M.M. van Tol. Het was indertijd een algemene praktijk, zoals dat vroeger veel voorkwam. In 1991 werd het kantoor uitgebreid met de heer mr. F.L.M. Hillen, die zijn sporen had verdiend als kandidaat notaris. Samen hebben zij het kantoor uitgebouwd tot een bloeiende praktijk. In 2000 is mevrouw mr. Ingrid M.G. Maste hieraan toegevoegd. Aanvankelijk hield zij zich bezig met het huur- en ruimtelijk bestuursrecht. Nu is het kantoor gespecialiseerd in personen- en familierecht en is mevrouw Maste lid van de specialisatieverening de vFAS. Mevrouw Van Tol en de heer Hillen zijn inmiddels gepensioneerd.