Ik wil mijn naam wijzigen, kan dat?

Naamswijziging van een voornaam

Is de voornaam van uw kind niet juist vermeld in de geboorte-akte? Hebt u een rare voornaam? Dit zijn gevallen waarin het mogelijk is om deze voornaam te laten wijzigen. Deze nieuwe naam moet behoorlijk zijn. Voor een dergelijke wijziging hebt u een advocaat nodig.

Naamswijziging van een achternaam

Voor het wijzigen van de achternaam hebt u geen advocaat nodig. Er zijn verschillende redenen om een wijziging te willen, bijvoorbeeld:

  • u wenst voor alle kinderen dezelfde achternaam
  • u wilt voor uw kind de achternaam van uw partner
  • u hebt een rare achternaam
  • uw achternaam is niet juist gespeld
  • uw achternaam is niet juist vertaald uit uw buitenlandse akte.

Maar er zijn nog talloze voorbeelden te noemen. Er zijn evenzoveel voorwaarden. Via de website www.overheid.nl kunt u een brochure over naamswijzigingen downloaden.

Ik ben niet tevreden met mijn naam.