Omgangsregeling

Het is in het belang van de kinderen om als ouders contact met elkaar te houden. Bij de uitreiking van het zwemdiploma, het schooldiploma, het huwelijk van het kind horen beide ouders aanwezig te zijn. Wanneer ouders gaan scheiden en één ouder het huis verlaat hebben jonge kinderen vaak de angst dat ook de andere ouder hun verlaat. Vertel de kinderen duidelijk dat papa en mama er altijd voor hun zullen zijn en altijd van hen blijft houden. Over dit onderwerp zijn ook boeken te koop en te leen bij de bibliotheek.
De ouders zijn verplicht elkaar te informeren over de kinderen: denk aan schoolresultaten en gezondheid. De school is verplicht beide ouders desgevraagd te informeren.

Een goede omgangsregeling is essentieel voor de band tussen de ouder en kind.

Hoofdverblijf kinderen

Woont mijn kind bij mij?

Als u samen geen afspraken hebt gemaakt waar uw minderjarige kinderen gaan wonen zal de rechter bepalen waar zij hun hoofdverblijf hebben. Ook bij een co-ouderschap. Formeel gezien bestaat een co-ouderschap niet. Het is een zeer uitgebreide omgangsregeling (voor circa 50%). Dit wil zeggen dat de kinderen toch een hoofdverblijfplaats bij de ene of de andere partner moet hebben. Dit is ook belangrijk voor de kinderbijslag en de fiscale regelingen. Beide partners dragen zo ook hun financiële steentje bij aan de kosten van de verzorging en opvoeding van hun kinderen.

Omgangsregeling kinderen

Welke omgangsregelingen zijn er mogelijk?

Co-ouderschap: de kinderen verblijven de helft bij vader en de andere helft van de tijd bij moeder. Dat kan zijn bijvoorbeeld de even weken bij vader en de oneven weken bij moeder, maar ook zondag tot woensdagmiddag bij vader en van woensdagmiddag tot zondagochtend bij moeder. Hierop zijn heel veel variaties te bedenken, en dit moet worden afgestemd op de mogelijkheden van het gezin. Co-ouderschap lukt in het algemeen niet als de ouders verder van elkaar wonen of de ouders niet met elkaar kunnen communiceren. De kinderen moeten naar dezelfde school blijven gaan.

„Ik vind het belangrijk dat ze contact met hun vader hebben„
Omgangsregeling: de kinderen wonen bij de ene ouder en hebben omgang met de andere, de niet-verzorgende ouder. Vaak is dat eenmaal in de veertien dagen een weekend en de helft van de schoolvakanties aaneengesloten. Steeds vaker gaan kinderen ook een dagdeel door de week naar de niet-verzorgende ouder. Goed contact met beide ouders is bijna altijd in het belang van kinderen. Om de kosten te delen komt het vaak voor dat beide ouders de kinderen bij de ander ophalen. Het gebeurt zelden dat kinderen zelf geen omgang willen. Als zij dit zeggen is het vaak een loyaliteitskwestie jegens de verzorgende ouder. Hierbij kan de verlatingsangst een rol spelen. Wanneer er sprake is van kindermisbruik of mishandeling ligt dat anders. Dan moet onderzocht worden of omgang wel in het belang van het kind is.

Buitenlands verblijf

Hoe gaat dat met vakanties in het buitenland?

Gedurende de tijd van omgang (en dus ook in de vakanties) mag de betreffende ouder de kinderen meenemen, maar moet deze ook weer terug brengen. Formeel gezien is geen toestemming nodig voor buitenlandse vakanties. Maar voor een goede verstandhouding horen ouders elkaar hierover in te lichten. Om problemen op het vliegveld te voorkomen is het verstandig schriftelijk toestemming van de andere ouder te hebben. Ons kantoor beschikt over formulieren hiervoor. Voor een paspoort is toestemming van de andere ouder nodig. Zolang de ouder het kind na de omgang weer terugbrengt (ook na een buitenlandse reis) is er geen sprake van ontvoering. Dat is het wel wanneer het kind daarna niet wordt teruggebracht bij de ouder waar het kind hoofdverblijf heeft. Als u met uw kind in het buitenland wilt gaan wonen, hebt u toestemming van de andere gezagsouder nodig. Krijgt u deze niet, dan kunt u het geschil voorleggen aan de rechter.

Raad voor de Kinderbescherming

Als omgang met het kind in onderling overleg niet geregeld kan worden.

Als vader en moeder geen goede omgangsregeling kunnen overeenkomen en één van de partijen gemotiveerd stelt dat omgang niet in het belang van de kinderen is, zal de rechtbank meestal een onderzoek gelasten door de Raad voor de Kinderbescherming. Deze raad komt ook in actie als zij van mening is dat de opvoeding en verzorging niet in het belang van de kinderen geschiedt. In het meest verstrekkende geval kan dit leiden tot een uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling van de kinderen.

Boeken die helpen

Boeken voor kinderen

Titel: ik woon in twee huizen
Auteur: Claire Masurei en Kady MacDonald Denton
ISBN: 90 00 033691
Beoordeling: Een boek voor de echte kleintjes, veel kleurige beelden met een korte heldere tekst in grote letters. Kleine Stijn vertelt aan de lezer over zijn dagelijks leven dat zich op twee plaatsen afspeelt. Prima voor de kids van 3-6 om op schoot bij papa of mama te kijken. Ook geschikt voor het kind dat net heeft leren lezen.

Titel: Twee van Alles
Auteur: Babette Cole
ISBN: 90 5637 147 9
Beoordeling: Een op 6-14 jarige kinderen gericht boek waarin beelden met verduidelijkende teksten het proces van scheiden, zoals veel kinderen dat van hun ouders meemaken, helder beschrijven. Er zit veel humor in het boek. Wat bijzonder aanspreekt is dat de kinderen het heft in handen nemen. De negatieve spiraal wordt op originele wijze doorbroken.

„Een scheiding heeft veel invloed op de kinderen, deze boeken helpen zaken beter te begrijpen„

Boeken voor ouders

Ons kantoor adviseert ouders die overwegen te gaan scheiden het volgende boek te lezen:

Titel: Kind van gescheiden ouders
Auteur: Edward Teyber
ISBN: 90 263 13616
Beoordeling: Dit is een pocketuitgave waarin scheidende ouders waardevolle informatie aantreffen over de effecten van scheiden op kinderen, de verschijnselen die zich bij kinderen voor kunnen doen, de achtergronden van die verschijnselen en mogelijkheden om op een goede manier met de problemen om te gaan.

Deze boeken zijn natuurlijk maar een greep uit alles dat beschikbaar is, en zeker het lezen waard.