Mediation

Wanneer u samen besluit de gevolgen van uw echtscheiding in onderling overleg goed te regelen, is mediation een goede keuze.

De mediator is onafhankelijk en kiest geen partij. De mediator begeleidt u in de gevolgen van uw echtscheiding.
Het voordeel van mediation is dat u samen bepaalt, hoe de echtscheiding wordt geregeld, en niet de rechter. U blijft in gesprek met elkaar. Dat is belangrijk. Zeker als er kinderen uit de relatie zijn geboren. Je kunt namelijk wel scheiden als partners, maar niet als (groot)ouders. En uw (klein)kinderen scheiden niet van u als ouders.

Met een scheiding via mediation geeft u een goed voorbeeld aan uw kinderen door de zaken op een volwassen manier samen af te handelen.
Daarbij verloopt een echtscheiding via mediation meestal sneller, vriendelijker en met minder kosten dan een (v)echtscheidingsprocedure voor de rechter

De mediator begeleidt u in de gevolgen van uw echtscheiding.

Kom er samen uit en begin met een schone lei.

Regel de zaken voor de toekomst

Wat u mag verwachten van een specialist.

De mediator streeft ernaar om in gesprekken met de (ex) partners de echtscheiding samen te regelen. Meestal zijn drie tot vier gesprekken genoeg om alle afspraken te maken. De mediator zal de afspraken voor u vastleggen in een convenant. U kunt hierbij zelf de belangen van de kinderen centraal stellen. Uit onderzoek door TNS/Nipo is gebleken dat driekwart van de Nederlanders het noodzakelijk vindt dat een specialist is betrokken om een echtscheiding goed te regelen. Dit percentage ligt nog hoger onder mensen die reeds gescheiden zijn. De advocaat-mediator van Hillen van Tol is lid van de specialisatievereniging vFAS en heeft daar een aparte mediation opleiding gevolgd.

Wel of niet naar de rechter

Komt de er aan rechter aan te pas?

In verreweg de meeste gevallen komt er geen zitting bij de rechtbank als u een goed convenant hebt. Het echtscheidingsconvenant wordt door uw advocaat-mediator bij de rechtbank ingediend, samen met een verzoekschrift echtscheiding. Als u minderjarige kinderen hebt, zal er ook een ouderschapsplan bij worden gevoegd. Desgewenst krijgt u hier ook hulp bij. De rechter zal op korte termijn de echtscheiding uitspreken en het convenant bekrachtigen. Daarna zal de advocaat-mediator uw echtscheiding inschrijven in de registers van de burgerlijke stand. Deze inschrijving geldt als de officiële scheiding.