Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

Wanneer er zorgen zijn over de opvoeding en verzorging van uw kinderen, kan de Raad voor de Kinderbescherming hierop ingrijpen. De Raad kan de rechtbank verzoeken om uw kinderen onder toezicht te stellen van een hiervoor aangewezen instelling. Deze benoemt een voogd. De voogd kijkt als het ware over uw schouder mee en kan u dwingende aanwijzingen geven. Soms kan dat prettig zijn, maar dat wordt niet altijd zo ervaren. Maar het kan ook zijn dat u een dergelijke maatregel niet nodig vindt. In dat geval kan het zinvol zijn om verweer te voeren tegen de ondertoezichtstelling of de verlenging hiervan.

Een uithuisplaatsing is een ingrijpende maatregel, waartoe niet lichtzinnig mag worden overgegaan. De Raad voor de Kinderbescherming kan zelfs een spoed-machtiging van de rechter vragen. In dat geval weet u niet eens dat uw kind uit huis worden geplaatst en staat de kinderbescherming (vaak met de politie) bij u voor de deur om uw kind weg te halen. Later volgt pas een zitting bij de rechter. Uw kind is dan al geplaatst bij een geheim opvangadres.