Voogdij en gezag

Iedere minderjarige staat onder gezag dan wel onder voogdij.
Voogdij is van toepassing als niet de ouder maar een ander het gezag over het kind heeft. De voogd wordt door de rechter benoemd. Deze voogd kan in een testament zijn aangewezen in het geval er geen ouder met gezag meer in leven is.

Een voogd zorgt voor de opvoeding en verzorging van uw kind, maar beheert ook het door uw kind geërfde vermogen. Het kan daarom verstandig zijn in uw testament twee voogden te benoemen: een voor het vermogensbeheer en een voor de opvoeding en verzorging.

Gezag

Gehuwde ouders en geregistreerde partners hebben van rechtswege het gezag over hun kinderen. Het is regel dat zij dit na echtscheiding ook samen behouden. In uitzonderingsgevallen kan de rechter bepalen dat een van de ouders alleen het gezag toekomt.

Geen geregistreerd partnerschap of huwelijk

Ik ben de vader, dan heb ik toch gezag?

De moeder heeft van rechtswege het gezag. De vader kan na erkenning van het kind samen met de moeder gezag aanvragen bij het kantongerecht van zijn woonplaats. Erkenning kan met toestemming van de moeder van het kind of via de rechter. Ook als u niet de biologische vader bent!

Buitenlandse nationaliteit

Ik ben geboren in het buitenland, wat betekent dat voor mijn kind?

Heeft één van de ouders een buitenlandse nationaliteit en is uw kind niet vóór de geboorte erkend dan kan een gerechtelijke vaststelling van vaderschap de voorkeur verdienen in verband met het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Bij een erkenning achteraf kan het kind pas na drie jaar het Nederlanderschap verkrijgen. Dit kan problemen geven met reisdocumenten.

Gezamenlijk gezag

Mijn ex-partner werkt niet mee.

Bij ongehuwde, niet geregistreerde partners kan op beider verzoek het gezamenlijk gezag worden aangevraagd bij de rechtbank. Wanneer de moeder hieraan niet wil meewerken, kan ook zonder haar medewerking door de biologische vader het gezag worden aangevraagd. Hiervoor hebt u een advocaat nodig. Ook kan het gezamenlijk gezag worden uitgeoefend door een ouder en een niet-ouder, bijvoorbeeld de nieuwe partner. Dit moet altijd bij de rechtbank worden aangevraagd en kan uitsluitend als de ouder alleen met het gezag is belast. Bijvoorbeeld na overlijden van de andere ouder of wanneer hij/zij alleen met het gezag is belast. De nieuwe gezag-uitoefenaar moet wel in een nauwe persoonlijke betrekking met het kind staan. Als deze persoon en de ouder al geruime tijd samenleven en het kind samen opvoeden en verzorgen zal hiervan vaak sprake zijn. Een ander criterium is dat het belang van het kind niet in gevaar komt.