Scheiden. Hoe gaat dat in z’n werk?

Omdat er meestal wel één of meer geschilpunten zijn, kiezen de meeste mensen voor een eigen advocaat. Deze behartigt dan alleen uw belangen.
Wanneer u geen geschilpunten hebt is het mogelijk te scheiden met behulp van één advocaat. Wilt u er samen uitkomen, dan kunt u voor een mediator kiezen. Hebt u minderjarige kinderen, dan is mediation vaak een verstandige keuze.

Wanneer bent u gescheiden?

U bent pas gescheiden als de echtscheiding, uitgesproken door de rechter, ingeschreven is in het register van de burgerlijke stand. Als dat niet het geval is bent u nog getrouwd en in veel gevallen ook aansprakelijk voor bepaalde zaken. Wilt u meer weten over echtscheiding? Maak een afspraak voor een gesprek over uw persoonlijke situatie.

„Scheiden ja, maar hoe gaat dat straks met de kinderen?„

Regel de zaken voor de toekomst

Regel de zaken voor de toekomst

Wat u mag verwachten van een specialist.

De mediator streeft ernaar om in gesprekken met de (ex) partners de echtscheiding samen te regelen. Meestal zijn drie tot vier gesprekken genoeg om alle afspraken te maken. De mediator zal de afspraken voor u vastleggen in een convenant. U kunt hierbij zelf de belangen van de kinderen centraal stellen. Uit onderzoek door TNS/Nipo is gebleken dat driekwart van de Nederlanders het noodzakelijk vindt dat een specialist is betrokken om een echtscheiding goed te regelen. Dit percentage ligt nog hoger onder mensen die reeds gescheiden zijn. De advocaat-mediator van Hillen van Tol is lid van de specialisatievereniging vFAS en heeft daar een aparte mediation opleiding gevolgd.

Wel of niet naar de rechter

Wel of niet naar de rechter

Komt de er aan rechter aan te pas?

In verreweg de meeste gevallen komt er geen zitting bij de rechtbank als u een goed convenant hebt. Het echtscheidingsconvenant wordt door uw advocaat-mediator bij de rechtbank ingediend, samen met een verzoekschrift echtscheiding. Als u minderjarige kinderen hebt, zal er ook een ouderschapsplan bij worden gevoegd. Desgewenst krijgt u hier ook hulp bij. De rechter zal op korte termijn de echtscheiding uitspreken en het convenant bekrachtigen. Daarna zal de advocaat-mediator uw echtscheiding inschrijven in de registers van de burgerlijke stand. Deze inschrijving geldt als de officiële scheiding.

Specialisme

Specialisme

De specialisatieopleiding van de vFAS is een waarborg voor kwaliteit

Een langdurige opleiding op hoog niveau zorgt voor kwaliteit. Dit blijft door regelmatige bijscholing ook gewaarborgd. De vFAS verzorgt opleidingen voor zowel ervaren familierechtadvocaten als scheidingsbemiddelaars. Pas na het behalen van specialisatiediploma’s mag een advocaat zich als lid van de vFAS inschrijven.

Historie

Historie

De historie van Hillen van Tol Advocatuur en Mediation.

Het kantoor is in augustus 1984 opgericht door mevrouw mr. M.M. van Tol. Het was indertijd een algemene praktijk, zoals dat vroeger veel voorkwam. In 1991 werd het kantoor uitgebreid met de heer mr. F.L.M. Hillen, die zijn sporen had verdiend als kandidaat notaris. Samen hebben zij het kantoor uitgebouwd tot een bloeiende praktijk. In 2000 is mevrouw mr. Ingrid M.G. Maste hieraan toegevoegd. Aanvankelijk hield zij zich bezig met het huur- en ruimtelijk bestuursrecht. Nu is het kantoor gespecialiseerd in personen- en familierecht en is mevrouw Maste lid van de specialisatieverening de vFAS. Mevrouw Van Tol en de heer Hillen zijn inmiddels gepensioneerd.

Geen geregistreerd partnerschap of huwelijk

Geen geregistreerd partnerschap of huwelijk

Ik ben de vader, dan heb ik toch gezag?

De moeder heeft van rechtswege het gezag. De vader kan na erkenning van het kind samen met de moeder gezag aanvragen bij het kantongerecht van zijn woonplaats. Erkenning kan met toestemming van de moeder van het kind of via de rechter. Ook als u niet de biologische vader bent!