Scheiden. Hoe gaat dat in z’n werk?

Omdat er meestal wel één of meer geschilpunten zijn, kiezen de meeste mensen voor een eigen advocaat. Deze behartigt dan alleen uw belangen.
Wanneer u geen geschilpunten hebt is het mogelijk te scheiden met behulp van één advocaat. Wilt u er samen uitkomen, dan kunt u voor een mediator kiezen. Hebt u minderjarige kinderen, dan is mediation vaak een verstandige keuze.

Wanneer bent u gescheiden?

U bent pas gescheiden als de echtscheiding, uitgesproken door de rechter, ingeschreven is in het register van de burgerlijke stand. Als dat niet het geval is bent u nog getrouwd en in veel gevallen ook aansprakelijk voor bepaalde zaken. Wilt u meer weten over echtscheiding? Maak een afspraak voor een gesprek over uw persoonlijke situatie.

„Scheiden ja, maar hoe gaat dat straks met de kinderen?„

Kinderen en Wonen

Telt de mening van mijn kind?

Kinderen ouder dan twaalf hebben het recht om door de rechter te worden gehoord over hun wensen met betrekking tot het hoofdverblijf, de omgangsregeling en gezag. Kinderen jonger dan twaalf kunnen hun mening per brief of via de kinderrechtswinkel kenbaar maken. Ook uw advocaat kan op verzoek van de kinderen -jonger dan twaalf jaar- de rechter vragen de kinderen te horen. De rechtbank zal een beslissing nemen, waarbij naar het belang van de kinderen wordt gekeken. Kinderen ouder dan 16 jaar worden ook gehoord over kinderalimentatie.

Hoe gaat dat met wonen?

Bij de scheiding moet bijna altijd voor een van de partners andere woonruimte worden geregeld. Tegenwoordig is echtscheiding, zelfs als er jonge kinderen bij zijn betrokken, in het Gooi of Flevoland meestal geen reden meer om een urgentie te krijgen. De rechtbank kan bepalen dat één van de partners (en meestal degene die hoofdzakelijk de kinderen verzorgt) het gebruik van de echtelijke woning al dan niet met inboedel gedurende zes maanden na de echtscheiding mag voortzetten. U kunt zelf uiteraard ook anders overeenkomen. De partner die niet in de eigen woning verblijft heeft in principe recht op een woonvergoeding. De achterblijvende partner gebruikt immers ook het eigendomsdeel van de vertrekkende partner en dat hoeft niet gratis te zijn. Hillen van Tol advocatuur en mediation geeft u deskundig en eerlijk advies. Voor een persoonlijk gesprek kunt u telefonisch of per e-mail een afspraak maken.

Huwelijkse voorwaarden en verdeling

Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen?

Dan is in principe alles van u samen. Dit geldt ook voor eventuele schulden, met uitzondering van die zaken die hiervan zijn uitgesloten. Dit kan een erfenis zijn, of een schenking die met uitsluitingsclausule is verkregen.

Echtscheiding en huwelijksvoorwaarden

Hebt u huwelijkse voorwaarden, dan geldt wat daarin is bepaald. Vaak zijn tijdens het huwelijk zaken samen gekocht of gekregen. Deze vormen dan een eenvoudige gemeenschap die kan worden verdeeld. Huwelijkse voorwaarden geven vaak aan dat wanneer iemand niet kan aantonen dat een goed van hem of haar is, deze dan van u samen is. Wilt u meer weten over huwelijkse verdeling of -voorwaarden?

Pensioen en testament

Wat gebeurt er met mijn pensioen?

Tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten worden verevend (verdeeld) volgens de Wet verevening pensioenrechten. Beide echtelieden hebben hierop recht en ieder voor de helft van dat deel dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Partners kunnen echter anders afspreken. Ook huwelijkse voorwaarden kunnen anders bepalen. Is de pensioenbetalende partner erg veel jonger dan de ander, dan is conversie vaak aan te raden. Wordt er geen conversie toegepast dan moet in dit geval de oudere partner wachten tot de veel jongere (pensioenbetalende) partner 65 jaar wordt. Door conversie krijgen beide partners ieder een eigen aanspraak op het pensioen. De pensioenuitvoerder moet wel met uw verzoek instemmen. Meer informatie over pensioenen vindt u op www.pensioenkijker.nl

„Is de pensioenbetalende partner erg veel jonger dan de ander, dan is conversie vaak aan te raden„

Denk aan het wijzigen van uw testament

Wanneer u in uw testament aan uw partner hebt gedacht, is het wellicht tijd om dit te wijzigen. Ook wanneer u gescheiden bent, blijft het testament namelijk geldig. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw notaris.

Convenant en bekrachtiging

Is het nodig dat de rechtbank het convenant bekrachtigt als u beiden tekent?

Het convenant wordt gesloten om zaken goed te regelen. Het kan voorkomen dat door omstandigheden een partner zich niet meer aan het convenant wil houden en dan heeft een bekrachtigd convenant "executoriale kracht". Dit wil zeggen dat u in een later stadium niet opnieuw naar de rechter hoeft om bijvoorbeeld de alimentatie te innen. Bekrachtiging spaart u beiden een rechtsgang, kosten en onzekerheid.

Afwijken van de afspraken uit het convenant

Ook wanneer de rechtbank het convenant heeft bekrachtigd blijft het mogelijk om hier, in onderling overleg en dus met overeenstemming van beide partners, een andere invulling aan te geven. Wij adviseren u dit schriftelijk vast te leggen. Niets is zo vervelend als communicatiestoornissen op dit punt.

Boeken die helpen

Boeken voor kinderen

Titel: ik woon in twee huizen
Auteur: Claire Masurei en Kady MacDonald Denton
ISBN: 90 00 033691
Beoordeling: Een boek voor de echte kleintjes, veel kleurige beelden met een korte heldere tekst in grote letters. Kleine Stijn vertelt aan de lezer over zijn dagelijks leven dat zich op twee plaatsen afspeelt. Prima voor de kids van 3-6 om op schoot bij papa of mama te kijken. Ook geschikt voor het kind dat net heeft leren lezen.

Titel: Twee van Alles
Auteur: Babette Cole
ISBN: 90 5637 147 9
Beoordeling: Een op 6-14 jarige kinderen gericht boek waarin beelden met verduidelijkende teksten het proces van scheiden, zoals veel kinderen dat van hun ouders meemaken, helder beschrijven. Er zit veel humor in het boek. Wat bijzonder aanspreekt is dat de kinderen het heft in handen nemen. De negatieve spiraal wordt op originele wijze doorbroken.

„Een scheiding heeft veel invloed op de kinderen, deze boeken helpen zaken beter te begrijpen„

Boeken voor ouders

Ons kantoor adviseert ouders die overwegen te gaan scheiden het volgende boek te lezen:

Titel: Kind van gescheiden ouders
Auteur: Edward Teyber
ISBN: 90 263 13616
Beoordeling: Dit is een pocketuitgave waarin scheidende ouders waardevolle informatie aantreffen over de effecten van scheiden op kinderen, de verschijnselen die zich bij kinderen voor kunnen doen, de achtergronden van die verschijnselen en mogelijkheden om op een goede manier met de problemen om te gaan.

Deze boeken zijn natuurlijk maar een greep uit alles dat beschikbaar is, en zeker het lezen waard.