Kinderen en Wonen

Telt de mening van mijn kind?

Kinderen ouder dan twaalf hebben het recht om door de rechter te worden gehoord over hun wensen met betrekking tot het hoofdverblijf, de omgangsregeling en gezag. Kinderen jonger dan twaalf kunnen hun mening per brief of via de kinderrechtswinkel kenbaar maken. Ook uw advocaat kan op verzoek van de kinderen -jonger dan twaalf jaar- de rechter vragen de kinderen te horen. De rechtbank zal een beslissing nemen, waarbij naar het belang van de kinderen wordt gekeken. Kinderen ouder dan 16 jaar worden ook gehoord over kinderalimentatie.

Hoe gaat dat met wonen?

Bij de scheiding moet bijna altijd voor een van de partners andere woonruimte worden geregeld. Tegenwoordig is echtscheiding, zelfs als er jonge kinderen bij zijn betrokken, in het Gooi of Flevoland meestal geen reden meer om een urgentie te krijgen.
De rechtbank kan bepalen dat één van de partners (en meestal degene die hoofdzakelijk de kinderen verzorgt) het gebruik van de echtelijke woning al dan niet met inboedel gedurende zes maanden na de echtscheiding mag voortzetten. U kunt zelf uiteraard ook anders overeenkomen. De partner die niet in de eigen woning verblijft heeft in principe recht op een woonvergoeding. De achterblijvende partner gebruikt immers ook het eigendomsdeel van de vertrekkende partner en dat hoeft niet gratis te zijn.
Hillen van Tol advocatuur en mediation geeft u deskundig en eerlijk advies. Voor een persoonlijk gesprek kunt u telefonisch of per e-mail een afspraak maken.