Pensioen en testament

Wat gebeurt er met mijn pensioen?

Tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten worden verevend (verdeeld) volgens de Wet verevening pensioenrechten. Beide echtelieden hebben hierop recht en ieder voor de helft van dat deel dat tijdens het huwelijk is opgebouwd.
Partners kunnen echter anders afspreken. Ook huwelijkse voorwaarden kunnen anders bepalen.

Is de pensioenbetalende partner erg veel jonger dan de ander, dan is conversie vaak aan te raden. Wordt er geen conversie toegepast dan moet in dit geval de oudere partner wachten tot de veel jongere (pensioenbetalende) partner 65 jaar wordt. Door conversie krijgen beide partners ieder een eigen aanspraak op het pensioen. De pensioenuitvoerder moet wel met uw verzoek instemmen.
Meer informatie over pensioenen vindt u op www.pensioenkijker.nl

„Is de pensioenbetalende partner erg veel jonger dan de ander, dan is conversie vaak aan te raden„


Denk aan het wijzigen van uw testament

Wanneer u in uw testament aan uw partner hebt gedacht, is het wellicht tijd om dit te wijzigen. Ook wanneer u gescheiden bent, blijft het testament namelijk geldig. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw notaris.