Alimentatie en bijstand

Ik kom in de bijstand, krijg ik wel mijn alimentatie?

Wanneer beide partners overeenkomen dat er geen alimentatie wordt betaald of wanneer deze is afgekocht en een van de partners moet hierdoor een beroep doen op de Wet Werk en Inkomen (voorheen bijstand), zal de gemeente (een deel van) deze bijstand toch op de andere partner kunnen verhalen. Is er draagkracht dan bestaat de wettelijke verplichting aan de gemeente bij te dragen, zelfs met terugwerkende kracht. Deze verplichting geldt alleen voor zover deze partner draagkracht hiervoor heeft. Uw advocaat kan dit voor u berekenen. Het ontvangen bedrag aan alimentatie komt in mindering op uw bijstandsuitkering.