Huwelijkse voorwaarden en verdeling

Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen?

Dan is in principe alles van u samen. Dit geldt ook voor eventuele schulden, met uitzondering van die zaken die hiervan zijn uitgesloten. Dit kan een erfenis zijn, of een schenking die met uitsluitingsclausule is verkregen.

Echtscheiding en huwelijksvoorwaarden

Hebt u huwelijkse voorwaarden, dan geldt wat daarin is bepaald.
Vaak zijn tijdens het huwelijk zaken samen gekocht of gekregen. Deze vormen dan een eenvoudige gemeenschap die kan worden verdeeld. Huwelijkse voorwaarden geven vaak aan dat wanneer iemand niet kan aantonen dat een goed van hem of haar is, deze dan van u samen is.
Wilt u meer weten over huwelijkse verdeling of -voorwaarden?