Posts By: joris

Regel de zaken voor de toekomst

Posted by & filed under Mediation.

Wat u mag verwachten van een specialist. De mediator streeft ernaar om in gesprekken met de (ex) partners de echtscheiding samen te regelen. Meestal zijn drie tot vier gesprekken genoeg om alle afspraken te maken. De mediator zal de afspraken voor u vastleggen in een convenant. U kunt hierbij zelf de belangen van de kinderen… Lees verder »

Wel of niet naar de rechter

Posted by & filed under Mediation.

Komt de er aan rechter aan te pas? In verreweg de meeste gevallen komt er geen zitting bij de rechtbank als u een goed convenant hebt. Het echtscheidingsconvenant wordt door uw advocaat-mediator bij de rechtbank ingediend, samen met een verzoekschrift echtscheiding. Als u minderjarige kinderen hebt, zal er ook een ouderschapsplan bij worden gevoegd. Desgewenst… Lees verder »

Specialisme

Posted by & filed under Over ons.

De specialisatieopleiding van de vFAS is een waarborg voor kwaliteit Een langdurige opleiding op hoog niveau zorgt voor kwaliteit. Dit blijft door regelmatige bijscholing ook gewaarborgd. De vFAS verzorgt opleidingen voor zowel ervaren familierechtadvocaten als scheidingsbemiddelaars. Pas na het behalen van specialisatiediploma’s mag een advocaat zich als lid van de vFAS inschrijven.

Historie

Posted by & filed under Over ons.

De historie van Hillen van Tol Advocatuur en Mediation. Het kantoor is in augustus 1984 opgericht door mevrouw mr. M.M. van Tol. Het was indertijd een algemene praktijk, zoals dat vroeger veel voorkwam. In 1991 werd het kantoor uitgebreid met de heer mr. F.L.M. Hillen, die zijn sporen had verdiend als kandidaat notaris. Samen hebben… Lees verder »

Geen geregistreerd partnerschap of huwelijk

Posted by & filed under Voogdij en gezag.

Ik ben de vader, dan heb ik toch gezag? De moeder heeft van rechtswege het gezag. De vader kan na erkenning van het kind samen met de moeder gezag aanvragen bij het kantongerecht van zijn woonplaats. Erkenning kan met toestemming van de moeder van het kind of via de rechter. Ook als u niet de… Lees verder »

Buitenlandse nationaliteit

Posted by & filed under Voogdij en gezag.

Ik ben geboren in het buitenland, wat betekent dat voor mijn kind? Heeft één van de ouders een buitenlandse nationaliteit en is uw kind niet vóór de geboorte erkend dan kan een gerechtelijke vaststelling van vaderschap de voorkeur verdienen in verband met het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Bij een erkenning achteraf kan het kind… Lees verder »

Gezamenlijk gezag

Posted by & filed under Voogdij en gezag.

Mijn ex-partner werkt niet mee. Bij ongehuwde, niet geregistreerde partners kan op beider verzoek het gezamenlijk gezag worden aangevraagd bij de rechtbank. Wanneer de moeder hieraan niet wil meewerken, kan ook zonder haar medewerking door de biologische vader het gezag worden aangevraagd. Hiervoor hebt u een advocaat nodig. Ook kan het gezamenlijk gezag worden uitgeoefend… Lees verder »

Hoofdverblijf kinderen

Posted by & filed under Omgangsregeling.

Woont mijn kind bij mij? Als u samen geen afspraken hebt gemaakt waar uw minderjarige kinderen gaan wonen zal de rechter bepalen waar zij hun hoofdverblijf hebben. Ook bij een co-ouderschap. Formeel gezien bestaat een co-ouderschap niet. Het is een zeer uitgebreide omgangsregeling (voor circa 50%). Dit wil zeggen dat de kinderen toch een hoofdverblijfplaats… Lees verder »

Omgangsregeling kinderen

Posted by & filed under Omgangsregeling.

Welke omgangsregelingen zijn er mogelijk? Co-ouderschap: de kinderen verblijven de helft bij vader en de andere helft van de tijd bij moeder. Dat kan zijn bijvoorbeeld de even weken bij vader en de oneven weken bij moeder, maar ook zondag tot woensdagmiddag bij vader en van woensdagmiddag tot zondagochtend bij moeder. Hierop zijn heel veel… Lees verder »

Buitenlands verblijf

Posted by & filed under Omgangsregeling.

Hoe gaat dat met vakanties in het buitenland? Gedurende de tijd van omgang (en dus ook in de vakanties) mag de betreffende ouder de kinderen meenemen, maar moet deze ook weer terug brengen. Formeel gezien is geen toestemming nodig voor buitenlandse vakanties. Maar voor een goede verstandhouding horen ouders elkaar hierover in te lichten. Om… Lees verder »