Buitenlands verblijf

Hoe gaat dat met vakanties in het buitenland?

Gedurende de tijd van omgang (en dus ook in de vakanties) mag de betreffende ouder de kinderen meenemen, maar moet deze ook weer terug brengen. Formeel gezien is geen toestemming nodig voor buitenlandse vakanties. Maar voor een goede verstandhouding horen ouders elkaar hierover in te lichten. Om problemen op het vliegveld te voorkomen is het verstandig schriftelijk toestemming van de andere ouder te hebben. Ons kantoor beschikt over formulieren hiervoor.

Voor een paspoort is toestemming van de andere ouder nodig. Zolang de ouder het kind na de omgang weer terugbrengt (ook na een buitenlandse reis) is er geen sprake van ontvoering. Dat is het wel wanneer het kind daarna niet wordt teruggebracht bij de ouder waar het kind hoofdverblijf heeft.

Als u met uw kind in het buitenland wilt gaan wonen, hebt u toestemming van de andere gezagsouder nodig. Krijgt u deze niet, dan kunt u het geschil voorleggen aan de rechter.