Posts Categorized: Voogdij en gezag

Geen geregistreerd partnerschap of huwelijk

Posted by & filed under Voogdij en gezag.

Ik ben de vader, dan heb ik toch gezag? De moeder heeft van rechtswege het gezag. De vader kan na erkenning van het kind samen met de moeder gezag aanvragen bij het kantongerecht van zijn woonplaats. Erkenning kan met toestemming van de moeder van het kind of via de rechter. Ook als u niet de… Lees verder »

Buitenlandse nationaliteit

Posted by & filed under Voogdij en gezag.

Ik ben geboren in het buitenland, wat betekent dat voor mijn kind? Heeft één van de ouders een buitenlandse nationaliteit en is uw kind niet vóór de geboorte erkend dan kan een gerechtelijke vaststelling van vaderschap de voorkeur verdienen in verband met het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Bij een erkenning achteraf kan het kind… Lees verder »

Gezamenlijk gezag

Posted by & filed under Voogdij en gezag.

Mijn ex-partner werkt niet mee. Bij ongehuwde, niet geregistreerde partners kan op beider verzoek het gezamenlijk gezag worden aangevraagd bij de rechtbank. Wanneer de moeder hieraan niet wil meewerken, kan ook zonder haar medewerking door de biologische vader het gezag worden aangevraagd. Hiervoor hebt u een advocaat nodig. Ook kan het gezamenlijk gezag worden uitgeoefend… Lees verder »