Gezamenlijk gezag

Mijn ex-partner werkt niet mee.

Bij ongehuwde, niet geregistreerde partners kan op beider verzoek het gezamenlijk gezag worden aangevraagd bij de rechtbank. Wanneer de moeder hieraan niet wil meewerken, kan ook zonder haar medewerking door de biologische vader het gezag worden aangevraagd. Hiervoor hebt u een advocaat nodig.

Ook kan het gezamenlijk gezag worden uitgeoefend door een ouder en een niet-ouder, bijvoorbeeld de nieuwe partner. Dit moet altijd bij de rechtbank worden aangevraagd en kan uitsluitend als de ouder alleen met het gezag is belast. Bijvoorbeeld na overlijden van de andere ouder of wanneer hij/zij alleen met het gezag is belast. De nieuwe gezag-uitoefenaar moet wel in een nauwe persoonlijke betrekking met het kind staan.

Als deze persoon en de ouder al geruime tijd samenleven en het kind samen opvoeden en verzorgen zal hiervan vaak sprake zijn. Een ander criterium is dat het belang van het kind niet in gevaar komt.