Posts Categorized: Alimentatie

Kinderalimentatie

Posted by & filed under Alimentatie.

U blijft de samen ouders van uw kind Kinderalimentatie wordt tot het achttiende levensjaar van het kind betaald aan de verzorgende ouder, daarna aan het kind zelf. De alimentatie wordt vastgesteld aan de hand van de behoefte van het kind. Deze behoefte kan worden uitgerekend op basis van het netto gezinsinkomen. Als de behoefte eenmaal… Lees verder »

Alimentatie jong-meerderjarigen

Posted by & filed under Alimentatie.

Hoe gaat dat als mijn kind 18 jaar is? Kinderen van achttien jaar of ouder houden een zelfstandig recht om alimentatie te vragen dan wel af te dwingen. Wanneer deze kinderen geen behoefte meer hebben aan alimentatie, bijvoorbeeld omdat ze genoeg verdienen met een dienstbetrekking of omdat ze trouwen, kan het recht hierop vervallen of… Lees verder »

Partneralimentatie vervalt of vermindert

Posted by & filed under Alimentatie.

Wanneer mag ik ophouden met betalen? Partneralimentatie vervalt zodra de ontvangende partner een nieuwe relatie aangaat en hiermee duurzaam gaat samenwonen. Wanneer ook deze relatie wordt beëindigd herleeft de oude alimentatie niet! U kunt afspreken dat de alimentatiegerechtigde mag bijverdienen (bijvoorbeeld een percentage) of u kunt ook afspreken dat wanneer de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen het… Lees verder »

Afkoop alimentatie

Posted by & filed under Alimentatie.

Ik wil er vanaf. Kan ik de alimentatie afkopen? Partneralimentatie kan afgekocht worden. Tot de tijd dat er recht ontstaat op partneralimentatie kunnen partijen afspreken dat er huishoudgeld op een bepaalde rekening ter beschikking wordt gesteld of dat bepaalde rekeningen door een van de partners worden voldaan (bijvoorbeeld schoolgeld kinderen, belastingen, gemeentelijke heffingen, zwemlessen of… Lees verder »

Alimentatie en bijstand

Posted by & filed under Alimentatie.

Ik kom in de bijstand, krijg ik wel mijn alimentatie? Wanneer beide partners overeenkomen dat er geen alimentatie wordt betaald of wanneer deze is afgekocht en een van de partners moet hierdoor een beroep doen op de Wet Werk en Inkomen (voorheen bijstand), zal de gemeente (een deel van) deze bijstand toch op de andere… Lees verder »