Kinderalimentatie

U blijft de samen ouders van uw kind

Kinderalimentatie wordt tot het achttiende levensjaar van het kind betaald aan de verzorgende ouder, daarna aan het kind zelf. De alimentatie wordt vastgesteld aan de hand van de behoefte van het kind. Deze behoefte kan worden uitgerekend op basis van het netto gezinsinkomen. Als de behoefte eenmaal vaststaat wordt uitgerekend wat de draagkracht is van beide ouders. In de meeste gevallen wordt de alimentatie door de rechtbank vastgesteld in een beschikking.

Voordeel hiervan is dat u deze kunt laten executeren (ten uitvoer leggen) wanneer er niet wordt betaald. Heeft de betalende ouder in een later stadium een verminderde draagkracht, dan kan vermindering of zelfs nihilstelling worden gevraagd aan de rechtbank. Wanneer de ex-partner de door de rechtbank vastgestelde kinderalimentatie niet voldoet kan de inning worden uitbesteed aan het Lbio of deurwaarder.
Het Lbio heeft een website waarop de meeste vragen over kinderalimentatie worden beantwoord: www.lbio.nl. Op deze website, maar ook op www.verder-online.nl.