Raad voor de Kinderbescherming

Als omgang met het kind in onderling overleg niet geregeld kan worden.

Als vader en moeder geen goede omgangsregeling kunnen overeenkomen en één van de partijen gemotiveerd stelt dat omgang niet in het belang van de kinderen is, zal de rechtbank meestal een onderzoek gelasten door de Raad voor de Kinderbescherming. Deze raad komt ook in actie als zij van mening is dat de opvoeding en verzorging niet in het belang van de kinderen geschiedt. In het meest verstrekkende geval kan dit leiden tot een uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling van de kinderen.