Wat kan ik doen tegen uithuwelijken?

Ik vermoed dat een vriendin van mij komende zomer wordt uitgehuwelijkt als zij met haar ouders op vakantie gaat naar hun land van herkomst. Ik heb begrepen dat dit is om een neef naar Nederland te kunnen halen. Mijn vriendin is 17 jaar en durft er niet met anderen over te praten. Kan ik haar helpen?

Jouw vriendin kan proberen in Nederland te blijven, maar haar ouders kunnen haar dwingen mee te gaan. Als jij denkt dat er sprake is van een gedwongen huwelijk, neem altijd contact op met het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang. Help jouw vriendin met de anticonceptiepil, zodat zij niet zwanger raakt. Lukt het niet om het huwelijk af te wenden en komt zij getrouwd terug, dan zijn er nog mogelijkheden. Want als een huwelijk onder dwang is gesloten, kan jouw vriendin in Nederland nietigverklaring verzoeken bij de rechtbank. Dat kan tot haar 18e verjaardag. Als zij dat niet durft vanwege haar familie, dan kan ook het Openbaar Ministerie (OM) nietigverklaring verzoeken. Er zou daarom bij terugkeer ook contact met het OM opgenomen kunnen worden. Als een huwelijk nietig is verklaard, wordt het geacht nooit te hebben bestaan. In Nederland is het niet toegestaan om te trouwen als je nog geen 18 jaar bent en dat geldt ook voor Nederlanders die in het buitenland trouwen. Ouders die hieraan meewerken zijn strafbaar in Nederland. Je mag niet trouwen met het oogmerk om iemand naar Nederland te halen. Want dat geldt als een schijnhuwelijk. Het is immers niet gericht op de vervulling van de door de wet aan de huwelijkse staat verbonden plichten, maar op het verkrijgen van toelating tot Nederland door de neef.

Meer weten over een onderwerp?