Hoe lang krijgt ik partneralimentatie

Wij zijn 35 jaar getrouwd en nu wordt het tijd om elkaar los te laten. Ik ben 56 jaar en heb altijd voor de (klein)kinderen gezorgd. En nu wil ik wel werken, maar het is lastig voor mij een baan te vinden. Ik hoorde dat ik maar 5 jaar alimentatie krijg omdat onze kinderen al groot zijn. Hoe moet ik het dan redden?

Je hebt recht op partneralimentatie gelijk aan de helft van de duur van jullie huwelijk, met een maximum van 5 jaar. Tenzij de kinderen jong zijn. Dan is het tot het jongste kind 12 jaar is als dat langer duurt dan 5 jaar. Ben je geboren vóór 1970 en ben je langer getrouwd dan 15 jaar én duurt het nog meer dan 10 jaar voordat je AOW krijgt, dan geldt een aparte regeling. Je hebt dan recht op tien jaar partneralimentatie. In jouw geval zou dat betekenen dat je tien jaar alimentatie kan krijgen en dat je daarna een heel jaar moet overbruggen tot je zelf AOW krijgt. Je zal jezelf wel moeten inspannen om eigen inkomen te krijgen. Maar als het echt niet lukt om een betaalde baan te krijgen, geldt er nog een hardheidsclausule. Je kan daar een beroep op doen als de alimentatietermijn bijna afloopt tot maximaal drie maanden nadat het is afgelopen. Je kan natuurlijk ook met je ex een convenant afsluiten waarin je de termijn oprekt totdat je zelf AOW krijgt en wellicht ook een deel van het pensioen. Dat scheelt jullie allebei een dure procedure bij de rechtbank. De alimentatietermijn gaat pas in als de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Overigens is er nóg een uitzondering: als je 15 jaar of langer getrouwd bent geweest, jij ten hoogste 10 jaar jonger bent dan de AOW leeftijd, dan eindigt de alimentatie niet eerder voor je AOW leeftijd. Maar altijd geldt: de langste termijn geldt.

Meer weten over een onderwerp?