Zijn afspraken over termijn alimentatie geldig?

Met mijn ex heb ik een echtscheidingsconvenant opgemaakt. Daarin hebben we afgesproken dat hij mij tot zijn pensioen alimentatie zou betalen. Daarna ontvang ik een deel van zijn pensioen. Hij zegt dat de wet is gewijzigd en dat hij nu na 5 jaar mag stoppen met betalen.

De wet geeft aan hoe lang een plicht voor partneralimentatie loopt. En de termijn hangt ervan af wanneer je bent gescheiden. Is dat vóór 1 januari 2020 dan is de termijn 12 jaar.
Zijn jullie na 1 januari 2020 gescheiden, dan is de alimentatietermijn gelijk aan de helft van de tijd dat jullie waren getrouwd met een maximum van 5 jaar. Daarop zijn nog wel uitzonderingen: als de kinderen jonger zijn dan 12 jaar of jouw ex geboren is vóór 1 januari 1970 én binnen 10 jaar na scheiding AOW krijgt: dan tot dat moment. De langste termijn geldt.
Maar in onderling overleg mag je in een convenant van deze termijnen afwijken. Als jullie bij het opmaken van het convenant zijn ingelicht door een advocaat of notaris, wordt aangenomen dat jullie bewust zijn afgeweken van de termijnen. Dan is de afgesproken termijn geldig. Hebben jullie samen een convenant gemaakt en wisten jullie niets over de termijnen, dan zou een rechter kunnen oordelen dat de wettelijke termijn geldt. Welke termijn hangt af van de scheidingsdatum. Een wetswijziging betekent niet dat nieuwe termijnen op oude situaties van toepassing worden.

Meer weten over een onderwerp?