Familiebanklening verdelen?

Wij zijn getrouwd in 1998 zonder huwelijkse voorwaarden. Tijdens ons huwelijk hebben wij geld geleend bij mijn ouders om samen een vakantiewoning te kopen. Ieder jaar mogen we een klein deel aflossen. Ook betalen wij rente. Met mijn ouders hebben we afgesproken dat het restant van die schuld straks van mijn erfenis wordt afbetaald. We zijn bezig met een scheiding en mijn aanstaande ex vindt dat die lening niet in de gemeenschap is gevallen omdat het een voorschot is op de erfenis. Hij wil wel dat de vakantiewoning 50/50 wordt gedeeld. Klopt dat wel?

Jullie vallen onder de “oude” regeling van de gemeenschap van goederen. Uitgezonderd zijn verknochte zaken én erfenissen en giften die onder uitsluitingsclausule zijn verkregen. Een (familiebank)lening is dus een schuld die in de gemeenschap van goederen valt. Ook al verreken je in de toekomst een eventueel restant met de erfenis. Als jullie nu gaan scheiden, is er nog geen erfenis. De waarde van de schuld en het vakantiehuisje wordt tussen jullie verdeeld. De gemeenschap van goederen wordt ontbonden door het indienen van een verzoek om echtscheiding bij de rechtbank. Bij convenant kan je een andere datum afspreken. Wat op die datum aanwezig is in de gemeenschap wordt verdeeld. Het kan dus verstandig zijn als jouw ouders een uitsluitingsclausule in het testament opnemen óf jij op tijd een verzoek om echtscheiding bij de rechtbank indient dan wel samen een datum vaststellen in een ondertekend convenant.

Meer weten over een onderwerp?