Hoe komt erfenis niet bij schoonzoon?

Onze dochter is helemaal gek van haar partner. En ik heb het idee dat hij vooral gek is op het familiekapitaal. Vorig jaar zijn ze getrouwd. Ze hebben huwelijkse voorwaarden gemaakt, waarin staat dat zij een algehele gemeenschap van goederen hebben. Maar hoe kan ik dan nog regelen dat de erfenis alleen naar mijn dochter gaat?

Voor huwelijken na 2018 geldt een beperkte gemeenschap van goederen. Alles wat je daarvóór had blijft van jou. Maar ook alle erfenissen en schenkingen. Wil je dat anders, dan moet je huwelijkse voorwaarden maken. Dat heeft jullie dochter dus gedaan. Eigenlijk heeft zij het oude stelsel van toepassing verklaard op haar huwelijksvermogen. Als jij wilt dat de erfenis alleen naar haar toe gaat, kan je dat in jouw testament regelen. Het testament gaat in dit geval vóór de huwelijkse voorwaarden. Maar je kan niet zomaar voorkomen dat zij het geld toch met haar partner deelt. Het kan pas aan de orde komen als zij gaat scheiden. En dan kan ze haar erfdeel opeisen als dat deels is besteed niet ter bate van haar. Het is verstandig dat ze daarvoor een administratie bijhoudt waarin staat waaraan welk deel van de erfenis is uitgegeven. Vooreerst geldt: het testament gaat vóór de huwelijkse voorwaarden.

Meer weten over een onderwerp?