Waar is mijn schadevergoeding gebleven?

Wij zijn in 1989 getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden. Begin 2000 heb ik een schadevergoeding gehad na een ongeluk. Deze is op onze gezamenlijke rekening uitbetaald en daar staat nog een klein bedrag op. We gaan nu scheiden. Heb ik nog recht op dat hele bedrag?

De schadevergoeding bestaat meestal uit twee delen: de immateriële vergoeding: voor het leed, en de materiële vergoeding: voor je kapotte auto en omdat je mogelijk minder inkomen kan verdienen. Het immateriële deel wordt meestal als verknocht beschouwd. Dat hoef je dan niet te delen met je ex. Het materiële deel dat is betaald voor de kapotte auto, kleding etc. valt wel in de gemeenschap van goederen en moet verdeeld worden. Maar het verlies aan verdiencapaciteit moet weer gesplitst worden in het deel dat gold voor de periode van het huwelijk en dat voor daarna. Van daarna hoeft niet gedeeld te worden. Het andere deel wel. Je zegt dat er nog maar een klein bedrag van over is. Het is achteraf vaak ontzettend lastig vast te stellen welk deel is gebruikt en welk deel niet. Vooral omdat het op de en/of rekening is overgemaakt. Als je keurig een administratie hebt bijgehouden, zal je de immateriële vergoeding en hetgeen is bestemd voor na het huwelijk, waarschijnlijk kunnen houden als verknocht. Misschien heb je zelfs nog een vordering op je ex. Hieruit blijkt weer hoe belangrijk het kan zijn om een eigen bankrekening te hebben en een goede administratie bij te houden.

Meer weten over een onderwerp?