Echtscheiding en Mudawwana.

Wij zijn Marokkanen en in 2000 in Marokko getrouwd. Na een tijdje kreeg mijn man een heel goede baan in Nederland en zijn we verhuisd. Ik heb altijd voor onze kinderen (16 en 18) en het huishouden gezorgd. Mijn man heeft van zijn salaris een huis gekocht in Marokko. Hij zegt dat dit alleen van hem is. Mijn man wil nu scheiden. Maar krijg ik dan niets?

Omdat jullie allebei Marokkaans zijn, en getrouwd vóór 29 januari 2019, is het Marokkaans huwelijksvermogensrecht van toepassing. Dit vanaf het moment dat jullie trouwden tot 10 jaar dat jullie in Nederland zijn gaan wonen. Voor de periode daarna geldt de Nederlandse gemeenschap van goederen. Tenzij jullie huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt. Volgens de Marokkaanse wet is er geen gemeenschap van goederen, zoals in Nederland. Dat betekent dat het huis in Marokko alleen van jouw man is als het is gekocht in de eerste tien jaar dat jullie in Nederland woonden. Maar in de Mudawwana is ook geregeld dat jij aanspraak kan maken op een vergoeding van tijdens het huwelijk door jou geleverde inspanningen die hebben bijgedragen aan het vermeerderen van het vermogen van jouw man (zoals het huis en spaargeld). Zoals het volledig verzorgen van de kinderen en de huishouding, zoals in een traditioneel gezin. Via de Nederlandse rechter kan je in de scheidingsprocedure aanspraak maken op de een deel van de waarde van het huis in Marokko en spaargeld. Is het huis gekocht na die tien jaar, dan is het gezamenlijk bezit omdat je vanaf dat moment in de Nederlandse gemeenschap van goederen bent getrouwd.

Meer weten over een onderwerp?