Aanpassen afgesproken hoge kinderalimentatie

Met de moeder van ons kind heb ik afgesproken € 950 kinderalimentatie te betalen. Dit bedrag was toen door de moeder gevraagd en ik heb dat toegezegd omdat ik mij schuldig voelde over de scheiding. Maar het lukt mij niet meer om zoveel te blijven betalen. En ik vraag mij af of het niet teveel is. Want wat kost een kind nu eigenlijk? Hoe moet je dit berekenen?

Als je een alimentatieovereenkomst hebt gesloten, ben je verplicht die na te komen. Afhankelijk van het gezinsinkomen en het aantal minderjarige kinderen op het moment van uiteengaan, kost een kind tussen de € 150 (bij een gezinsinkomen van € 1.500 netto of minder) en € 870 (bij een gezinsinkomen van € 6.000 netto of meer). Een alimentatie van € 900 is dus meer dan jullie kind kost. Tabellen hiervoor staan op rechtspraak.nl. De tabellen gelden niet voor uitzonderingssituaties, bijvoorbeeld als jullie kind veel meer kost in verband met bijv. topsport. Bovendien moeten beide ouders in die kosten bijdragen. Het lijkt erop dat er een wanverhouding is tussen wat jullie hebben afgesproken en tot welk bedrag een rechter zou komen. Op zich is die wanverhouding geen reden om de alimentatieovereenkomst aan te passen, als dat bewust is gedaan. Bij het maken van de afspraak kan je namelijk een berekening maken en dan tóch nog een veel hoger bedrag afspreken. Kinderalimentatie moet namelijk (minimaal) voldoen aan de wettelijke maatstaven. Meer mag, minder niet. Maar bij jullie is er geen berekening gemaakt. In dat geval kan je de rechter vragen om een bedrag te laten vaststellen als jullie er samen niet uitkomen.

Meer weten over een onderwerp?