Wat zijn de kosten?

Maatwerk

Omdat er maatwerk geleverd wordt kan niet op voorhand uitgerekend worden hoeveel uw zaak gaat kosten. De kosten worden per tijdseenheid berekend. Ik hou die heel stipt bij. Het griffierecht staat tevoren vast. Deze kosten kunt u inzien op www.rechtspraak.nl

Gefinancierde rechtshulp

Ik mag gefinancierde rechtshulp verlenen. Of u hiervoor in aanmerking komt kunt u beoordelen aan de hand van de criteria, vermeld op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org