Wat moet ik meenemen?

U hebt een afspraak over uw echtscheiding of alimentatie
Wat moet u allemaal meenemen bij het eerste gesprek?

 • convenant (als deze is opgemaakt)
 • verzoekschrift (als deze is ingediend)
 • meest recente jaaropgaaf
 • betalingsbewijs huur en beschikking huurtoeslag
 • specificatie levensverzekering
 • aflossingsbewijs schulden
 • betalingsbewijs ziektekostenverzekering + beschikking zorgtoeslag
 • polis/betaalbewijs beleggings- of levensverzekering voor de eigen woning
 • huwelijkse voorwaarden (indien opgemaakt)
 • betalingsbewijs kosten kinderopvang + beschikking toeslag
 • inkomensspecificaties van de laatste drie maanden
 • meest recente W.O.Z. beschikking (bij eigen woning)
 • betalingsbewijs alimentatie eerdere partner en kinderen
 • recente inkomensspecificatie samenwonende nieuwe partner
 • altijd een geldig legitimatiebewijs of vreemdelingendocument
 • beschikking rechtbank inzake de omgangsregeling (indien aanwezig)
 • betalingsbewijs aflossing en rentebetaling hypothecaire geldlening (bij eigen woning)
 • zelfstandig ondernemers nemen de jaarstukken van de afgelopen drie jaar mee en de btw aangiften van het lopende jaar
 • bankafschrift spaarrekening per 31 december afgelopen jaar, indien vermogensbelasting (box 3) is verschuldigd

U hebt een afspraak over uw gezagszaken, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
Wat moet u allemaal meenemen bij het eerste gesprek?

 • altijd een geldig legitimatiebewijs of vreemdelingendocument
 • alle relevante rapportage over uw kind en uw situatie
 • alle gerechtelijke beschikkingen over uw kind
 • verzoekschrift (als deze is ingediend)