Convenant en bekrachtiging

Is het nodig dat de rechtbank het convenant bekrachtigt als u beiden tekent?

Het convenant wordt gesloten om zaken goed te regelen. Het kan voorkomen dat door omstandigheden een partner zich niet meer aan het convenant wil houden en dan heeft een bekrachtigd convenant “executoriale kracht”. Dit wil zeggen dat u in een later stadium niet opnieuw naar de rechter hoeft om bijvoorbeeld de alimentatie te innen.
Bekrachtiging spaart u beiden een rechtsgang, kosten en onzekerheid.

Afwijken van de afspraken uit het convenant

Ook wanneer de rechtbank het convenant heeft bekrachtigd blijft het mogelijk om hier, in onderling overleg en dus met overeenstemming van beide partners, een andere invulling aan te geven.
Wij adviseren u dit schriftelijk vast te leggen. Niets is zo vervelend als communicatiestoornissen op dit punt.