Columns

Welk recht geldt bij ons huwelijk?

In mijn vorige column ging het over het huwelijksvermogensregime. Dat is welke wetten in Nederland van toepassing zijn op het vermogen wat je tijdens het huwelijk hebt en als je geen huwelijkse voorwaarden hebt gemaakt waarin jullie dit onderwerp hebben geregeld.

Voor huwelijken vóór 29 januari 2019 geldt het Haags Huwelijksvermogensverdrag. Daarvoor geldt de hoofdregel dat het huwelijksvermogensrecht van toepassing is van het land waar je direct na je trouwen samen bent gaan/blijven wonen. Na tien jaar in een ander land wonen kan dat veranderen. Bijvoorbeeld: jullie zijn getrouwd in Frankrijk en hebben daar vervolgens gewoond. Dan geldt het Franse recht. Na een paar jaar verhuizen jullie naar Nederland. Pas na tien jaar in Nederland geldt dat op jullie huwelijksvermogen vanaf dat moment de Nederlandse wet van toepassing is en dus de gemeenschap van goederen. Zijn jullie op vakantie in Las Vegas getrouwd en in Nederland blijven wonen, dan geldt vanaf het begin het Nederlandse recht. Uitzondering kan gelden als jullie allebei dezelfde nationaliteit hebben van een nationaliteitsstaat, zoals Duitsland. Heel complex dus. In Europa is een nieuw verdrag gekomen die geldt als je na 29 januari 2018 bent getrouwd. Daarin geldt dezelfde hoofdregel (recht van het land waar je bent getrouwd en bent gaan/blijven wonen), maar wonen jullie ieder in een ander land, dan geldt het recht van jullie gemeenschappelijke nationaliteit. En na verhuizing naar een ander land blijft dan altijd onveranderd. Dus ben je op 1 maart 2018 getrouwd in Brazilië en woonden jullie daar ook, dan blijft óók na verhuizing naar Nederland dat Braziliaanse recht van toepassing. De nieuwe verordening is voor de meeste gevallen veel duidelijker.

Meer weten over een onderwerp?