Columns

Wel of geen machtiging kinderalimentatie tijdens scheiding?

Ik ga volgend jaar scheiden. Wij hebben drie kinderen, waarvan er één volgend jaar 18 jaar wordt. Kan ik voor alle drie dan kinderalimentatie vragen?

Gelijktijdig met de echtscheiding kan je alimentatie vragen voor jullie minderjarige kinderen. Soms wordt tijdens deze procedure een van hen meerderjarig. En meerderjarigen vertegenwoordigen zichzelf in een procedure. De scheidingsprocedure kan soms best lang duren. En het is voor die net meerderjarige kinderen niet fijn om na je verjaardag tegen een van de ouders te moeten procederen. Uit de parlementaire geschiedenis bij artikel 827 Rv volgt dat een ouder in een echtscheidingsprocedure het verzoek tot een bijdrage namens de jongmeerderjarige kan doen na daartoe door deze jongmeerderjarige te zijn gemachtigd. Dat geldt ook als deze jongmeerderjarige reeds bij de aanvang van de procedure tot echtscheiding meerderjarig is. Deze lijn volgt het Hof in Amsterdam en Den Haag. Maar het Hof Arnhem-Leeuwarden denkt daar anders over. En omdat Almere onder het Hof in Leeuwarden valt, gaat die in mijn procedures niet akkoord met de machtiging, ook niet nadat ik de rechter heb geattendeerd op de andere uitspraken. Misschien kan je de scheidingsprocedure dan in Amsterdam of Den Haag voeren. Je kan dan een advocaat in die stad zoeken en daar expliciet domicilie kiezen. Dat scheelt jullie kind en de rechtspraak een aparte procedure.

Meer weten over een onderwerp?