Wat zijn gevolgen van huwelijk

Mijn aanstaande echtgenote heeft een zoon van zes jaar uit een vorige relatie. Zij heeft altijd eenhoofdig gezag gehad. Zij waren niet getrouwd. De vader heeft de zoon erkend en er is omgang tussen hen. Maar hij betaalt geen kinderalimentatie. Nu willen wij gaan trouwen. Krijg ik dan ook rechten en of verplichtingen voor haar zoon?

Door het huwelijk wordt jij ook onderhoudsplichtig voor haar zoon omdat hij in jullie gezin woont. Maar de biologische ouders blijven altijd verplicht bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen. De laatste tijd houden rechters alleen rekening met de onderhoudsverplichting van de stiefouder als de biologische ouders samen onvoldoende kunnen bijdragen in de kosten van het kind. Jij krijgt niet van rechtswege het gezag. Dat kunnen jullie samen wel vragen aan de rechtbank als jullie ten minste één jaar aaneengesloten samen de zorg over haar zoon hebben gehad en jouw vrouw ten minste drie jaar achtereen alleen met het gezag het gezag had. Omdat vader de zoon heeft erkend, zal hij als belanghebbende in een gezagsprocedure worden opgeroepen. Hij kan dan ook zelf het gezag vragen. Er zal dan een belangenafweging volgen. Bij een dergelijk verzoek om gezag kan er ook om wijziging van de geslachtsnaam worden gevraagd. Of dat wenselijk is, is maar de vraag. Vooral om dat er wel contact is tussen vader en zoon. Als dat er niet was, en jullie krijgen samen ook een kindje, dan zou daar anders over gedacht kunnen worden.

Meer weten over een onderwerp?