Waarom alimentatie betalen?

Nadat mijn aanstaande ex is vreemd gegaan heb ik haar gezegd te willen scheiden. Nu eist ze ook nog partneralimentatie van mij en wil ze dat ik mijn huis verlaat om met haar vriend te gaan samenwonen. Waarom zou ik dat moeten betalen?

Toen jullie bij de ambtenaar van de burgerlijke stand stonden is jullie gevraagd of jullie elkaar aannemen tot echtgenoten en getrouw alle plichten zullen vervullen die door de wet aan de huwelijkse staat zijn verbonden. Daarop hebben jullie allebei “ja” gezegd. Ik kan mij voorstellen dat je niet weet welke verplichtingen er aan het huwelijk zijn verbonden. Bovendien kan de wetgever die ook nog wijzigen tijdens jullie huwelijk. Een van de verplichtingen is dat jullie elkaar het nodige moeten verschaffen. De wetgever heeft bepaald dat deze verplichting ook na het huwelijk doorloopt. En dan heet het alimentatie. Dit recht vervalt niet zo snel. Ook niet door het vreemd-gaan. Wel als zij gaat samenwonen als zijnde gehuwd of als het gedrag van jouw ex naar jou toe zodanig is dat van jou -naar redelijkheid en billijkheid- niet langer verlangd kan worden dat jij betaalt. Je moet daarbij denken aan het meermalen vals openbaar beschuldigen van vreselijke dingen. Als je ex met haar nieuwe partner samenwoont als zijnde gehuwd vervalt haar recht op alimentatie. Als haar relatie geen stand houdt, herleeft de alimentatieverplichting niet. Ik adviseer je alle bewijzen van haar samenwoning goed te bewaren. Overigens hoef je alleen alimentatie te betalen als zij niet in eigen levensonderhoud voorziet of kan voorzien en jij hiervoor draagkracht hebt.

Meer weten over een onderwerp?