Vriendin vader eist kostgeld.

Ik ben 20 en woon in het huis van mijn vader, waar hij en zijn vriendin ook wonen. Ik ben klaar met school en ik heb nu een vaste baan met een vast salaris. De vriendin van mijn vader wil dat ik veel kostgeld ga betalen. Mijn vader maakt het niets uit. Kan zij mij verplichten?

Wanneer kinderen minderjarig zijn, horen ouders hen te onderhouden. Dit gaat meestal door het betalen van jouw levensonderhoud rechtstreeks via de huishoudpot. Bij gescheiden ouders wordt die huishoudpot vaak ook gevuld met kinderalimentatie. Ben je ouder dan 18 en jonger dan 21 dan ben je weliswaar meerderjarig, maar dan loopt die onderhoudsplicht door als je daar behoefte aan hebt. Bij studerende kinderen is dat bijna altijd het geval. Die onderhoudsplicht geldt ook voor stiefouders als het kind in het gezin van de stiefouder woont. Als jouw vader niet met zijn partner is getrouwd of een geregistreerd partnerschap met haar heeft is zij formeel geen stiefouder. Dus de vriendin hoeft jou niet te onderhouden. De wet zegt ook dat als een kind bij zijn gezag hebbende ouder(s) inwoont verplicht is naar draagkracht bij te wonen in de kosten van de huishouding van het gezin. Maar dan alleen als het kind meer dan incidenteel inkomen heeft. Jouw vader oefent niet meer het gezag over jou uit omdat je ouder dan 18 bent. En het is in dit geval niet jouw vader, maar zijn vriendin die een bijdrage van jou verlangt. Wettelijk kan zij dat niet afdwingen. Maar je kan je ook afvragen of het niet onredelijk is om een bijdrage in de kosten van de huishouding te geven. Want de vriendin is niet onderhoudsplichtig voor jou. Je kan samen kijken wat een redelijke bijdrage is. Nibud heeft op de website hiervoor een rekentool.

Meer weten over een onderwerp?