Verdeling huis en bankrekening in buitenland.

Wij zijn 10 jaar geleden in Nederland getrouwd en hebben hier altijd gewoond. Omdat onze familie in Portugal woont hebben we daar een huis. Wij willen scheiden. Mijn vrouw wil het huis in Portugal houden en zegt dat dit niet in Nederland kan worden verdeeld. Klopt dat?

Als jullie in Nederland zijn getrouwd en altijd hier hebben gewoond, is het Nederlands recht van toepassing op jullie huwelijksvermogen, óók als delen daarvan in het buitenland zijn. Als er geen huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt, zijn jullie in gemeenschap van goederen getrouwd. Ook het huis in Portugal valt in deze gemeenschap. Als jouw vrouw het huis daar wil houden, moet zij de helft van de waarde daarvan aan jou vergoeden. Maak een overzicht van alles van jullie hebben, en vermeld de huidige waarde erbij. Deel dit bedrag door 2. Dat is waar ieder recht op heeft. Dan ga je toedelen en tel je op wat ieder totaal krijgt. De over/onderbedeling wordt in geld bijgepast of je schuift nog met wat posten. Als jij of je vrouw het huis in Portugal niet kan of wil overnemen, moet het verkocht worden. Bij een echtscheiding in Nederland kan ook de boedelverdeling worden gevraagd en dus de toedeling van bepaalde zaken aan jou of haar dan wel verkoop daarvan. Door een Europees verdrag kunnen Nederlandse beschikkingen in heel Europa ten uitvoer worden gelegd.

Meer weten over een onderwerp?