Trouwen in Brazilië, maar waar scheiden?

Wij zijn allebei Brazilianen en in 2001 in Brazilië getrouwd. Daarna hebben we eerst in Portugal gewoond en in 2010 zijn wij naar Nederland verhuisd. Wij willen scheiden en mijn partner wil terug naar Portugal. Kunnen wij in Nederland scheiden?

Deze internationale scheidingen zijn geregeld in het Brussel II bis verdrag. De Nederlandse rechter is op dit moment bevoegd. De Portugese rechter niet omdat jullie daar niet wonen en jullie niet beiden de Portugese nationaliteit hebben. De Nederlandse rechter past het Nederlandse recht toe op jullie echtscheiding. De enige echtscheidingsgrond in Nederland is de “duurzame ontwrichting”, die ten minste door één van jullie moet worden gesteld. Omdat jullie getrouwd zijn na september 1992, maar vóór 29 januari 2019, is bij jullie scheiding het Haags Huwelijksvermogensverdrag van toepassing. Dit verdrag zegt dat het recht van toepassing is van het land waar jullie samen na de trouwdag zijn gaan wonen. Dit is een rekbaar begrip. Soms moet je wachten op een verblijfsvergunning of woning. Als jullie na de trouwdag binnen zes maanden na de trouwdag naar Portugal zijn verhuisd, is het Portugese recht van toepassing op het huwelijksvermogen. Zijn jullie pas na die zes maanden naar Portugal verhuisd, dan is het Braziliaanse recht van toepassing als recht van jullie gemeenschappelijke nationaliteit. Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht wordt van toepassing vanaf het moment dat jullie tien jaar in Nederland wonen. Het wordt dan een soort treintje met verschillende wagonnetjes. Dit geldt als jullie niets hebben geregeld in huwelijkse voorwaarden. Als jullie na 29 januari 2019 getrouwd zijn, is er een ander verdrag van toepassing met weer andere uitkomsten. Zorg daarom voor een advocaat die goed thuis is in het internationaal familierecht.

Meer weten over een onderwerp?