Columns

Terugbetaling kinderalimentatie na einde vaderschap?

Een paar jaar geleden heb ik een kind erkend van mijn vriendin. Maar ik ben niet de biologische vader. Omdat onze relatie voorbij is, eist ze kinderalimentatie van mij. Ik heb haar al wat betaalt, maar daar wil ik van af. Kan ik dat terugeisen?

Zolang jij als vader op de geboorteakte staat ben je onderhoudsplichtig voor het kind. Dat stopt pas als de erkenning ongedaan is gemaakt. Alle alimentatie en kosten die jij in tussentijd voor het kind hebt betaald, gelden niet als “onverschuldigd”. Dat betekent dat de moeder die niet aan jou terug hoeft te betalen. Soms moet een moeder op verzoek van de gemeente alimentatie vragen. Bijvoorbeeld als ze een bijstandsuitkering heeft. Als jij niet onderhoudsplichtig wilt blijven, adviseer ik jou om een “vaderschapsprocedure” te starten. Maar omdat jij altijd al wist dat jij niet de verwekker was van het kind, kan je niet zelf de rechter vragen om de erkenning ongedaan te maken. Dat kan wel via een omweg. Je vraagt de rechter om een bijzondere curator te benoemen die namens het kind dan vernietiging van de erkenning kan vragen. Je bent dan wel afhankelijk van de medewerking van deze bijzondere curator. Daarom is het verstandig terughoudend om te gaan met erkenningen van een kind waarvan jij niet de verwekker bent.

Meer weten over een onderwerp?