Pensioen na echtscheiding. (2)

Ook ik ben met pensioen, net als mijn ex. Ik had al heel lang geleden een spaarpolis genomen om mijn pensioen aan te vullen. Valt deze spaarpolis ook onder de Wet Verevening Pensioenen? En moet ik mijn ex dan een deel geven?
Alleen kapitaalverzekeringen met pensioenclausule vallen onder de WVP. Deze verzekering moet dan een bepaling hebben dat het opgebouwde kapitaal alleen en uitsluitend kan worden gebruikt voor het aankopen van een pensioen volgens de WVP. Een lijfrenteverzekering valt hier dus niet onder. Je verzekeringsmaatschappij kan precies vertellen wat voor soort verzekering jij hebt. Als jouw verzekering een pensioenclausule hebt, geldt dat die onder de WVP valt. In dat geval heeft je ex recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde deel. Hiervoor verwijs ik jou naar mijn vorige column. Is het een lijfrenteverzekering of een andere soort spaarpolis, dan valt die niet onder de. Maar als jullie in gemeenschap van goederen gehuwd zijn geweest, valt het wel in de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap. Je kan nakijken of deze polis bij jullie scheiding is verdeeld. Is dat niet gebeurd, dan zou je kunnen stellen dat dit een “vergeten goed” is. Dan is die polis nog van jullie beiden. En in dat geval heeft je ex recht op de helft van de waarde op het moment van verdelen (en dat zou nu kunnen zijn). Het is dan wel redelijk en billijk dat de ex nog haar deel van de inleg na de echtscheiding voldoet. Deze inleg kan je dan verrekenen met wat zij zou krijgen uit deze polis. Je kan er ook voor kiezen om haar af te kopen. Dan betaal je een bedrag ineens en ben je af van de maandelijkse rompslomp. Ook in dit geval is overleg de beste weg.

Meer weten over een onderwerp?