Pensioen na echtscheiding.

Mijn ex-man en ik zijn al jaren geleden gescheiden. Inmiddels zijn wij allebei met pensioen. Maar het pensioenfonds van mijn ex weigert mijn deel uit te keren. Ik zou te laat hebben aangemeld. Moijn ex wil ook niet meewerken omdat hij zegt het geld nodig te hebben. Heb ik er dan geen recht meer op?

In de meeste gevallen is de Wet Verevening Pensioenen bij scheiding van toepassing. Je hebt dan recht op een deel van het ouderdomspensioen van je ex dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. En hij op wat jij hebt opgebouwd. Dat iemand het pensioen harder nodig heeft dan de ander is niet van belang. Jouw deel van het pensioen van je ex wordt dan tegen een kleine vergoeding rechtstreeks door de pensioenfondsen netto aan jou uitgekeerd. Maar dan moet je wel binnen twee jaar na de echtscheiding de pensioenfondsen in kennis stellen van de scheiding. Doe je dit niet of te laat, dan houd je de aanspraak op het pensioen van je ex. Maar dat moet je bij je ex halen. Het pensioenfonds hoeft de service dan niet aan jou te verlenen. Je kan het pensioenfonds vragen om –tegen vergoeding- jouw deel te berekenen, maar ook dat zijn ze niet verplicht. Verder zal jouw ex een deel door het pensioenfonds ingehouden belasting weer van de belastingdienst kunnen terugvorderen. Hij betaalt jou immers bruto uit. Jij moet over jouw deel belasting betalen. Je kan je ex vragen of hij bereid is dit samen met jou te regelen. Maar als je ex niet wil meewerken, kan je hem via de rechter dwingen. Om al dit soort problemen te voorkomen kan je dus beter op tijd aanmelden. De formulieren voor de pensioenverevening kan je gratis downloaden via internet.

Meer weten over een onderwerp?