Opzettelijk verzwijgen bij verdeling?

In 2013 zijn wij in Nederland getrouwd in de wettelijke gemeenschap van goederen. Twee jaar laten zijn wij gescheiden. Ik ben er achter gekomen dat mijn ex tijdens ons huwelijk eigenaar was van een woning in Portugal. Zij had mij verteld dat die woning alleen van haar ouders was. Die wonen daar. Maar in de verdeling van de rechter staat die woning niet. Wat zijn mijn rechten?

Jullie zijn getrouwd in de (oude) gemeenschap van goederen. Dat betekent dat in principe alles van jullie samen was. Als de rechtbank de verdeling daarvan regelt, hoort ieder op te geven wat er tot die gemeenschap behoort. Het kan zijn dat je dingen vergeet. Dat kan dan later alsnog hersteld worden, tenzij het niet de moeite waard is. Maar een woning is niet onbenulligs om te vergeten, lijkt mij. Je kan je ex een brief schrijven waarin je melding maakt van jouw ontdekking en wat zij daaraan wil doen. Was er geen opzet, dan is opzettelijk verzwijgen lastig aan te tonen. Daarom is het verstandig haar eerst schriftelijk hierom te vragen. Dat kan dan als bewijs worden meegenomen. In de wet staat de sanctie van het opzettelijk verzwijgen: je verbeurt je aandeel dan volledig aan de ander. Je kan dan bij de Nederlandse rechter een beslissing vragen waarin dat wordt erkend. Die beslissing kan je binnen de hele Europese Unie tenuitvoerleggen (in jouw geval de tenaamstelling in de openbare registers van het onroerend goed).

Meer weten over een onderwerp?