Omgang met stiefkind

Mijn man heeft uit zijn vorige relatie een kind dat al 6 jaar bij ons woont. Ik breng hem dagelijks naar school en de voetbal(trainingen) en verzorg hem omdat mijn man vaak in het buitenland werkt. Wij overwegen te scheiden. Zijn ex wil dan niet dat hun kind nog contact met mij heeft omdat dit ten koste van haar tijd gaat en ik homo ben. Maar het kind en ik zijn erg aan elkaar gehecht en we hebben samen veel plezier. Kan ik toch omgang krijgen? Ik heb het niet erkend.

Het kind heeft nu twee ouders: zijn vader en moeder. Dat betekent dat jij het niet zou kunnen erkennen. Maar dat neemt niet weg dat er wel rechten op omgang met het kind zijn. De seksuele geaardheid maakt hierbij geen enkel verschil. De wet verbiedt zelfs dit onderscheid. Een kind heeft recht op omgang met zijn ouders. Maar ook met mensen die in een “nauwe persoonlijke betrekking” tot het kind staan. Als een kind zes jaar lang door jou wordt opgevoed en verzorgd, kan je wel stellen dat je in een “nauwe persoonlijke betrekking” tot hem staat. Er is dus een recht op omgang. Maar de rechter kan dit recht op omgang ontzeggen. Dat kan alleen in een beperkt aantal gevallen, bijvoorbeeld als omgang ernstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind. Maar ook als jij kennelijk ongeschikt of kennelijk niet in staat moet worden geacht tot omgang. Of het kind ouder dan 12 jaar ernstige bezwaren uit bij de rechter tegen de omgang dan wel dat de omgang anderszins in strijd is met de zwaarwegende belangen van het kind. Deze weigeringsgronden zijn mij niet gebleken. Dat de tijd van het kind straks met drie personen gedeeld moet worden, is op zich geen grond om omgang te ontzeggen, maar kan wel iets zijn om bij de planning rekening te houden. Het lijkt mij ook niet goed voor het kind om dergelijk intensief en warm contact ineens te verbreken. Als een goed gesprek niets oplevert, kan je naar de rechter.

Meer weten over een onderwerp?