Omgang met buitenechtelijk kind.

Ik heb enige tijd een relatie gehad met een getrouwde vrouw. Zij zou van haar man scheiden, maar heeft dat toch niet gedaan. Wel is zij bevallen van ons kind. Ik weet niet of haar man weet dat hij niet de vader is. Ik heb ons kind nog nooit gezien. Ik wil graag omgang hebben met ons kind. Hoe kan ik dat regelen?

Als overleg niets heeft geholpen kan de rechtbank gevraagd worden een omgangsregeling met een kind vast te stellen. Dat kan alleen voor ouders en voor anderen die in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staan. Ik begrijp uit je vraag dat jij het kind niet hebt erkend. In dat geval zou je moeten aantonen dat je in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat. Omdat je het nooit hebt gezien, lijkt dat niet mogelijk. Anderzijds is het wel zo dat volgens artikel 8 van het Verdrag van de rechten voor de Mens (EVRM) jij recht op de bescherming van jouw privéleven hebt. Een verwekker altijd contact met zijn kind weigeren kan een ongeoorloofde inmenging op zijn privéleven betekenen. Het hangt er dan ook van af of jij interesse in het kind hebt getoond, in hoeverre jullie relatie serieus was en het gezinsleven van het kind nu respecteert. Je kan wellicht ook een andere weg bewandelen: aangemerkt worden als ouder. Want formeel gezien ben je geen ouder van dit kind: dat is de moeder en haar echtgenoot nu zij zijn gehuwd. Een verwekker kan de rechtbank vragen vervangende toestemming te verlenen voor erkenning. Maar omdat een kind niet meer dan twee ouders kan hebben, en dit kind die al heeft, zal eerst het vaderschap van haar echtgenoot ontkend moeten worden. Deze ontkenning kan alleen worden gedaan door de juridische vader en moeder van het kind én door het kind zelf. Niet door de verwekker. Als jij de echtgenoot kent, kan je hem vragen. Maar als dat niet gaat of hij wil evenmin meewerken, zou mogelijk de rechtbank gevraagd kunnen worden een bijzondere curator te benoemen die het kind vertegenwoordigd en de opdracht mee te geven deze ontkenningsprocedure te voeren. Mij is niet bekend of er ooit een dergelijke procedure is gevoerd en wat het resultaat daarvan is. Alles overziend, zal het niet eenvoudig worden om omgang te krijgen met het kind. Als de moeder ongehuwd zou zijn, ligt dat een heel stuk eenvoudiger. Je kan je afvragen of in deze tijd onderscheid op dit punt gerechtvaardigd is. Maar dat is aan de wetgever en rechters.

Meer weten over een onderwerp?