Nieuwe alimentatiewet en scheiden.

Ik heb gelezen dat de alimentatieplicht van 12 naar 5 jaar gaat. Wij zijn nog jong en nu ruim vier jaar getrouwd. We hebben geen kinderen. Kan ik beter wachten met scheiden tot de nieuwe wet er is?

Op dit moment geldt een alimentatieplicht van 12 jaar bij huwelijken die langer dan 5 jaar hebben geduurd. Maar ook bij kortere huwelijken als jullie samen kinderen hebben. Als je nu zou scheiden, geldt een alimentatieduur gelijk aan de duur van jullie huwelijk en dat is ruim 4 jaar. De nieuwe wet zal naar verwachting op 1 januari 2020 in werking treden. En dat is over ruim een jaar. En dan geldt een alimentatieplicht van 5 jaar. Ik ga ervan uit dat jouw vrouw niet in eigen levensonderhoud kan voorzien, want anders heeft zij geen behoefte aan alimentatie. Scheiden nu geeft als voordeel dat zij jonger is en mogelijk makkelijker aan een goed betaalde baan kan komen. Ander voordeel is dat jullie een nieuw leven kunnen starten. Zou jullie (kinderloze) huwelijk nu al 5 jaar of langer duren, dan zou ik adviseren om te wachten met scheiden tot 1 januari 2020.
Overigens zijn er uitzonderingen in de nieuwe wet voor mensen die voor 1 januari 1970 zijn geboren en langer dan 15 jaar zijn getrouwd. In dat geval geldt een alimentatieduur van 10 jaar. Zijn er kinderen geboren die nog geen 12 jaar zijn, dan blijft de 12 jaar staan. Of na een huwelijk van tenminste 15 jaar en binnen 10 jaar AOW-leeftijd wordt bereikt. In de nieuwe wet houdt de rechter de mogelijkheid om in zeer bijzondere gevallen een langere alimentatietermijn dan 5 jaar toe te wijzen.

Meer weten over een onderwerp?