Moeten we de For ook verdelen bij scheiding?

Mijn man en ik gaan scheiden en wij willen zoveel mogelijk zelf regelen. Nu heb ik een eigen zaak en op de balans staat een aardig bedrag voor de Fiscale Oudedags Reserve (FOR). Hoe moeten we die verdelen?

De FOR is een fiscale mogelijkheid voor zelfstandig ondernemers om geld te reserveren voor je pensioen. Je kan het bedrag nu “aftrekken van de belasting” , zodat je nu minder hoeft te betalen. Maar als je met pensioen gaat, moet je er met de belastingdienst over afrekenen. Het gereserveerde bedrag telt niet mee voor box III. Maar een FOR is niet te verdelen. Want tot de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap behoren de activa en passiva op de balans. De FOR is geen schuld, maar een reservering. Wel kunnen jullie de toekomstige belastingschuld in de verdeling meenemen, net als het werkelijk gereserveerde bedrag dat op de geblokkeerde rekening staat. Veel ondernemers maken gebruik van de FOR (de reservering) maar vergeten een bedrag apart te zetten op een geblokkeerde spaarrekening. Ze komen dus in de problemen als er bij pensionering wel belasting over moet worden betaald, maar er is geen geld gereserveerd.

Meer weten over een onderwerp?