Krijg ik investering van ex terug?

Wij zijn vorig jaar getrouwd, maar het is geen succes. Samen hebben we voor het huwelijk met hypotheek een huis gekocht, waarvoor alleen ik € 50.000 eigen geld heb ingebracht. Mijn ex heeft een studieschuld aangebracht. Die is afgelost met ons gezamenlijk inkomen. Hoe verdelen we dat?

Voor huwelijken na 1 januari 2018 geldt een beperkte gemeenschap van goederen. Alles wat is aangebracht valt buiten die gemeenschap. Goederen die al voor het huwelijk gemeenschappelijk bezit waren, vallen wel in de gemeenschap. Dus ook de woning. Jullie zijn ieder voor 50% eigenaar hiervan en ook van de hypotheek. Jij hebt € 50.000 in de woning geïnvesteerd en daarmee een vordering op jouw ex van € 25.000. Omdat jullie daarna zijn getrouwd is het huis, de hypotheek en de geldvordering van € 25.000 gemeenschappelijk geworden omdat die schuld een gemeenschappelijk goed betreft. Hierdoor hebben jij en jouw ex samen een schuld aan jou van € 25.000. En heb je door het huwelijk maar recht op de helft. Je hebt recht op teruggave van jouw aandeel van € 25.000 plus de helft van de vordering op jouw ex. Totaal dus € 37.500. De studieschuld betreft geen gemeenschappelijk goed en blijft privé van jouw ex. Deze wordt dus niet verdeeld. Omdat jij hebt meebetaald aan de aflossing daarvan, heb je recht op teruggave van jouw aandeel daarin. Je moet wel kunnen aantonen dat jij hebt meebetaald. Had je een andere oplossing willen hebben, dan waren huwelijkse voorwaarden nodig.

Meer weten over een onderwerp?