Kinderontvoering en achternaam.

Mijn ex heeft onze kinderen vier jaar geleden ontvoerd. Dat was een vreselijke tijd. Na een procedure zijn zij gelukkig weer bij mij terug. De omgang gaat nu onder begeleiding nadat hij zijn straf heeft uitgezeten. Ik wil niet meer zo aan mijn ex herinnerd worden en de achternaam van mijn kinderen aanpassen aan die van mij. Kan dat?

Op verzoek kan de achternaam worden gewijzigd bij Koninklijk Besluit als het kan worden gebaseerd op het Besluit geslachtsnaamwijziging. Een van die gronden is “psychische hinder” als dat wordt aangetoond door een speciaal rapport. Dat rapport is niet nodig als er ambtshalve “psychische hinder” wordt vastgesteld.
Kinderontvoering is in Nederland niet toegestaan en strafbaar gesteld in artikel 279 van het Wetboek van Strafrecht. Daarin staat dat het onttrekken van kinderen aan het ouderlijk gezag strafbaar is. Dit is hetzelfde artikel dat geldt als een ouder de kinderen niet meegeeft of teruggeeft bij een omgangsregeling. Je moet hiervoor wel aangifte doen bij de politie. Je schrijft dat je ex inmiddels zijn straf heeft uitgezeten. Ik begrijp hieruit dat hij onherroepelijk is veroordeeld. Bij een onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf als kinderontvoering, tegen het leven gericht dan wel mishandeling, wordt ambtshalve psychische hinder vastgesteld. Jouw aanvraag maakt dus een grote kans. Je ex blijft natuurlijk wel de vader van jullie kinderen. Alleen de naam verandert.

Meer weten over een onderwerp?