Kinderen in procedure bij rechter.

Wij zijn in een scheiding en we hebben alles onderling geregeld in een ouderschapsplan en convenant. Juist om te voorkomen dat wij en onze zoon (13) naar de rechter moeten. Onze advocaat heeft de scheiding aangevraagd. Maar nu is onze zoon toch opgeroepen om gehoord te worden door de rechter. Is dat normaal?

Minderjarigen zijn proces-onbekwaam. Zij worden in een gerechtelijke procedure vertegenwoordigd door hun ouder(s) die belast is met het ouderlijk gezag. Kinderen zijn wel altijd belanghebbende in een zaak die betrekking op hem heeft. In de wet staat dat kinderen worden gehoord in dit soort procedures. De Nederlandse wet gaat uit van kinderen van 12 jaar en ouder. Maar het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind dat boven de wet staat, geeft geen leeftijdsgrens. Je ziet dat de Nederlandse rechter nu ook kinderen jonger dan 12 jaar hoort: Amsterdam: 8 jaar, Den Haag in kinderontvoeringszaken: 4 jaar. Bij de rechtbank Almere/Lelystad heb ik nog niet gezien dat de leeftijdsgrens omlaag gaat. Niet altijd hoort de rechter de kinderen zelf, soms gaat dat via een deskundige. Dat laatste vaak bij heel jonge kinderen. Het is een recht van jullie kind om gehoord te worden. De rechter zal jullie zoon dus inderdaad oproepen. Maar jullie zoon is niet verplicht van dit recht gebruik te maken.

Meer weten over een onderwerp?