Kinderalimentatie en huwelijkse schulden

Vorige keer las ik in de column dat er een formule is om je draagkracht voor kinderalimentatie uit te rekenen. Ik kom dan op een bepaald bedrag, maar dat kan ik echt niet betalen omdat ik nog huwelijkse schulden aflos. Wordt daar geen rekening mee gehouden?

Als er niet vermijdbare schulden zijn die ook niet op een andere manier afgelost kunnen worden (bijvoorbeeld van je spaargeld) dan hoort met de aflossing rekening gehouden te worden. Voor aflossingen en rente van de genoemde schulden wordt de formule uitgebreid. Stel dat dit iedere maand € 250 is. Dan is de formule 70% [NBI- (0,3 x NBI + 1000+ 250)]. Dat geldt niet voor hypothecaire geldleningen voor je woning. Want daarvoor wordt 1/3 van je inkomen in de berekening meegenomen (dat is de 0,3 x NBI). Het kan zelfs dat je schulden hebt, die je nog niet aflost, maar waarvoor je vast reserveert. De Hoge Raad heeft bepaald dat op de draagkracht in beginsel alle schulden van de onderhoudsplichtige van invloed zijn, ook schulden waarop niet wordt afgelost. De rechter kan wel oordelen om van die hoofdregel af te wijken, en dus aan bepaalde schulden geen of minder gewicht toe te kennen, maar in dat geval dient hij dit oordeel te motiveren.

Meer weten over een onderwerp?